Space Planning & Management

Space Planning & Management

Strategic Master Planning

Organizacije su obično u stalnom previranju širenja, smanjivanja, spajanja, akvizicija i drugih aktivnosti. ARCHIBUS Strategic Master Planning modul pomaže organizacijama da bolje usklade razvoj objekata i infrastructure sa organizacijskim promjenama kroz sofisticirane analize historijskih podataka o prostoru i drugim informacijama. Sada je lako razviti kratko-, srednje-, ili dugo-ročne planove objekata i infrastrukture kao i procjene troškova, pritom maksimizirajući operativnu učinkovitost. ARCHIBUS Strategic Master Planning modul omogućuje vam da lako procijenite i upravljate neizbježnim promjenama s kojima su suočene sve organizacije.

Proaktivno upravljanje rastom i konsolidacijom

Razumijevanje troškova i rizika, te održavanje fleksibilnosti, pomaže vašoj organizaciji maksimizirati mogućnosti. Pristupite svim povijesnim podacima koje trebate kako bi se formulirali ciljevi strateškog planiranja vaše organizacije. Odnosi među odjelima ili afiniteti, vrsta potrebnog prostora, potrebe kvadrature prostora, trajanje tih potrebe, i više, sve to se može obuhvatiti i analizirati.

Predviđanje budućih potreba za prostorom

Detaljne buduće potrebe i njihove povezane troškove. Ugrađene metodologije i korisnički definirane varijable omogučavaju vam predviđati s povjerenjem. Predvidite zahtjeve na razini poslovne jedinice ili odjela. Pogledajte kako dinamičke varijable utječu na proračune, rasporede, i dostupnost prostora pri stvaranju sveobuhvatnih strateških planova.

Alocirajte prostor kako bi povećali učinkovitost

Odredite kako je prostor najbolje optimiziran u skladu s vašim poslovnim potrebama. Poslovni potrebe često diktiraju da određeni odjeli usko moraju surađivati jedan s drugim kako bi ispunili organizacijske ciljeve. Mapiranje po sličnosti može vam pomoći grafički predstaviti prirodne odnose koji postoje između cijelih odjela ili grupa pojedinaca unutar vaše organizacije.

Držite troškove pod kontrolom

Kontrolirajte troškove praćenjem dodijeljenog korištenja prostora na razini odjela. Koristite povijesne trendove za analizu kako je prostor bio korišten u vašoj organizaciji tijekom vremena, korisna referenca pri planiranju za budućnost. Upravljajte izazovima visoke stope preseljenja – možete povezati standardne troškove sa svakom vrstom prostora, te zatim brzo i jednostavno generirati izvješća troškova preseljenja. Usporedite troškove postojećih u odnosu na predviđene konfiguracije, kako bi se utvrdilo koja je najviše troškovno-učinkovita alternativa.

Iskoristite podatke s drugim ARCHIBUS aplikacijama

Povežite ARCHIBUS Strategic Master Planning modul s ostalim ARCHIBUS aplikacijama i iskoristiti podatke za stvaranje inventara soba, proračune prostora, raspored novih soba i grupa prostora, i druge probne rasporede. Sa ARCHIBUS Strategic Master Planning modulom možete generirati proračun prostora sumirajući vaš postojeći inventor soba. Osim toga, možete koristiti zanačjke rasporeda prostora u ARCHIBUS Strategic Master Planning modulu kako bi generirali novi raspred soba u prostoru, s ciljem zamjene trenutnog rasporeda soba.

Prednosti

 • Pomaže u razvoju planova objekata i infrastrukture u različitim vremenskim okvirima kako bi se najbolje uskladili s organizacijskim potrebama
 • Izbjegava vezanje vrijednog kapitala, točnim predviđanjem troškova na temelju povijesnih podataka
 • Povećava operativnu učinkovitost mapiranjem afiniteta odjela
 • Održava troškove pod kontrolom neprimjetnim proslijeđivanjem strateške informacije o programu planerima prostora

Aktivnosti i izvještaji

 • Space Budget Items by Budget
 • Programmed Areas for Budget of Departmental Room Area
 • Costs for Budget of Space Standards by Department
 • Forecast Counts For Budget of Space Standards by Department
 • Create Department Level Forecast
 • Departments by Strongest Affinity
 • Space Budget Allocations by Floor
 • Allocation Stack Plan
 • Department Level Historical Space Use
 • Historical Trend Analysis
 • Create History from Inventory
 • Compare History to Inventory


Pratite korištenje prostora od strane odjela tokom vremena radi unaprijeđenja planskih strategija.