Space Planning & Management

Space Planning & Management

Space Planning & Management

Space Planning & Management

Space Inventory & Performance

Znajući koliko prostora subjekt ima, i kako ga učinkovito koristi, je bitno za upravljanje ukupnim troškom posjedovanja organizacije. Da bi ubrzali vlastiti pristup prostornom inventaru i izvješćima o korištenje za podršku u odlučivanju, ARCHIBUS Space Inventory & Performance modul osigurava integrirano web-bazirano rješenje za pregled i upravljanje različitim tipovima prostora organizacije (kao što su odjeli/sobe/zajednički prostori, vertikalni prodori, uslužna područja, i više) kako bi osigurali optimalnu raspodjelu prostora. Uz ovu aplikaciju, menadžeri mogu planirati veću prostornu učinkovitost premještanjem odjela i identificiranjem mogućnosti za konsolidaciju.

Više…

Space Planning & Management

Space Planning & Management

Personnel & Occupancy

Neposredni pristup točnim informacijama o osoblju i popunjenosti često može biti izazov organizacijama, osobito onima koji osjećaju visoke stope premještaja zaposlenika ili su u procesu proširenja ili konsolidacije poslovanja. ARCHIBUS Personnel & Occupancy modul pruža menadžerima web-baziran način preuzimanja informacija koje su im potrebne, iz središnjeg repozitorija i povezivanje informacija o zaposlenicima sa srodnim inventarom prostora, crtežima, planiranim strategijama, i još mnogo toga. Rezultat je poboljšano izvještavanje o broju zaposlenika i njihovim lokacijama, prosječnim površinama soba, raspoloživosti soba, prostornom mjerilima, stopi popunjenosti, i drugim vitalnim saznanjima potrebnim za učinkovito upravljanje troškovima posjedovanja organizacije.

Više…

Space Planning & Management

Space Planning & Management

Space Chargeback

Kada se voditeljima odjela interno naplaćuje za korištenje prostora, oni su više skloni smanjenju neučinkovitog korištenja prostora. To neučinkovito korištenje prostora, kada je eliminirano kroz više odjela, može proizvesti ne samo značajna smanjenja u samom prostoru, već i povezane troškove kao što su komunalije, vođenje domaćinstva, porezi, i još mnogo toga. Web-baziran ARCHIBUS Space Chargeback modul pruža alate za postavljanje, računanje, i izvještavanje o troškovima za prostor. Rezultat je poboljšana učinkovitost prostora i smanjenje troškova popunjenost cijele organizacije, kao i distribuirana razmjena informacija o prostoru koji podržava informirano dugoročno planiranje i donošenje odluka.

Više…

Space Planning & Management

Space Planning & Management

Strategic Master Planning

Organizacije su obično u stalnom previranju širenja, smanjivanja, spajanja, akvizicija i drugih aktivnosti. ARCHIBUS Strategic Master Planning modul pomaže organizacijama da bolje usklade razvoj objekata i infrastructure sa organizacijskim promjenama kroz sofisticirane analize historijskih podataka o prostoru i drugim informacijama. Sada je lako razviti kratko-, srednje-, ili dugo-ročne planove objekata i infrastrukture kao i procjene troškova, pritom maksimizirajući operativnu učinkovitost. ARCHIBUS Strategic Master Planning modul omogućuje vam da lako procijenite i upravljate neizbježnim promjenama s kojima su suočene sve organizacije.

Više…