Environmental & Risk Management

Environmental & Risk Management

Green Building

Menadžeri sve više postaju zaduženi za smanjenje emisije ugljičnog dioksida i upravljanje certifikacijskim bodovima ekološke održivosti za pojedine zgrade ili preko cijelog svog portfelja. ARCHIBUS Green Building pomaže tim menadžerima isporukom svestrane i robusne web-temeljene platforme za pružanje informacijskog okvira za smanjenje emisije stakleničkih plinova, te upravljanje certifikacijom ekološke održivosti i procesa recertificiranja. Aplikacija pomaže voditi korisnike kroz procese definiranja ekoloških kriterija i protokola, prikupljanja podataka portfelja, te provjere rezultata kako bi se mogle donositi informirane i isplative odluke za postizanje ciljeva održivosti.

Smanjite ukupnu emisiju ugljičnog dioksida

ARCHIBUS Green Building omogućava korisnicima da definiraju bilo koji broj scenarija emisije ugljičnog dioksida, povežu zgrade s tim scenarijima, te konfiguriraju kombinacije faktora emisije ugljičnog dioksida za svaku zgradu, tijekom jedne ili više godina. Korisnici zatim mogu nastaviti kroz niz obrazaca za unos ili mapiranje izvora emisije ugljičnog dioksida poput goriva i potrošnje energije za grijanje i struju, protoka sati, kilometraže, kupljene struje, nabavke materijala, te recikliranog otpada.

Olakšajte ciljeve usklađenosti

Bilo da je pokrenuto unutarnjim ili vanjskim regulatornim nalozima, poreznim ili drugim novčanim poticajima, ili željom za poboljšanjem upravljanja okolišem, postajanje “zelenim” je postao visok prioritet za mnoge organizacije. ARCHIBUS Green Building olakšava usklađenost s unutarnjim ili vanjskim zahtjevima izvješćivanja, koje definiraju organizacije za postavljanje standarda, radi kvalifikacija za kredite vezane uz smanjenje ugljičnog dioksida, smanjenje poreza za emisiju ugljičnog dioksida, i/ili za podnošenje utemeljenih podataka o napretku prema ostvarenju ciljeva ekološke održivosti.

Jednostavno usporedite emisije stakleničkih plinova

ARCHIBUS Green Building nadilazi mogućnosti dostupnih kalkulatora za proračunske tablice emisija ugljičnog dioksida. Pruža podatke i skalabilne izračune, te grupira informacije iz svih izvora u dinamičkoj bazi podataka, za razliku od datoteka proračunskih tablicea. Kao rezultat toga, informacije ostaju organizirane, sigurne, jednostavne za preuzimanje, te dostupne za analizu.

Pratite napredak, utvrdite najbolje prakse

Centralizirane i konsolidirane informacije, u kombinaciji s fleksibilnim bodovanjem i moćnim analitičkim alatima, omogućuju korisnicima ARCHIBUS Green Building aplikacije da identificiraju, provjere i šire najbolje prakse za postizanje ciljeva zaštite okoliša. Nakon implementacije Green Building aplikacije, korisnici mogu ocjenjivati izvedbu zgrade naspram drugih novih i postojećih zgrada u portfelju, kao i stvoriti i usporediti različite scenarije za svaku zgradu.

Prednosti

 • Donosi informacijski okvir za pomoć u smanjenju ukupne emisije ugljičnog dioksida
 • Olakšava usklađenost s unutarnjim ili vanjskim zahtjevima izvješćivanja
 • Pojednostavljuje izračunavanje i usporedbu emisija stakleničkih plinova za sve zgrade u portfelju i prati promjene tijekom vremena
 • Prati napredak, procjenjuje povrat novca, i utvrđuje najbolje prakse za pojednostavljenje certifikacije održivosti i inicijativa za ponovno potvrđivanje

Aktivnosti i izvještaji

  Emisije ugljičnog dioksida

 • Sažetci ukupnih emisija stakleničkih plinova
 • Sažetak i grafikon emisije ugljičnog dioksida
 • Emisije ugljičnog dioksida po:
 • Kategoriji i detalju izvora
 • Sjedištima i zgradama
 • Ukupno po godini
 • Usporedbe po godini
 • Certifikacija i bodovanje

 • Nadzorna ploča i bodovi zgrade
 • Bilješke i dokumenata ocjenjivačkih projekata
 • Certifikacijski standardi, razine, kreditne kategorije, i krediti
 • Rezultati po ocjenjivačkom projektu i kategoriji
 • Sažetak zgrade po standardu
 • Certifikati po godini i sažetak stanja
 • Razdoblje povrata novca i usporedba ocjenjivačkih projekata

Usporedite emisije po zgradi, opsegu i godini i spuštite se do razine detalja opsega emisijekako bi identificirali ključne pokretače i područja za poboljšanje.