Environmental & Risk Management

Environmental & Risk Management

Clean Building

Uspješni facility menadžeri trebaju aktivno pratiti potencijalne unutarnje opasnosti za okoliš, od azbesta i radona do boja na bazi olova i plijesni. ARCHIBUS Clean Building pomaže tim menadžerima zaštititi zdravlje stanara građevine, minimizirati organizacijsku odgovornost, te izbjeći skupe novčane kazne ili moguće sporove. Za razliku od proračunskih tablica ili drugih neintegriranih alata, web-temeljena aplikacija ARCHIBUS Clean Building pruža fleksibilan i veoma sustavan proces kako bi se osiguralo da se svi opasni materijali brzo i precizno pronađu, prate i uklone korištenjem pretraživanja povezanim izravno s grafičkim prikazima prostora i inventara opreme. Osim toga, sposobnost Clean Building aplikacije da lako dijeliti i integrira podatke o opasnim materijalima s drugim sustavima i procesima uvelike smanjuje vjerojatnost pogreški / propusta, spriječava nepotrebna gašenja, te smanjuje ukupne troškove usklađivanja s propisima.

Osigurajte sigurno radno okruženje

Facility menadžeri sve su više odgovorni za praćenje mnoštva unutarnjih opasnosti za okoliš koje su štetne za stanare zgrade i davatelje usluga, kao što su azbest, plijesan, radon, te boje na bazi olova. ARCHIBUS Clean Building pomaže menadžerima identificirati te materijale i ublažiti njihove štetne učinke na radno mjesto. Uz poboljšanu točnost informacija, menadžeri su tada više u mogućnosti predvidjeti i izbjeći probleme vezane uz sigurnost, uz poboljšanje kvalitete radnog života.

Poboljšajte usklađenost kako biste izbjegli regulatorne kazne

U SAD-u, Agencija zaštite na radu (OSHA) nedavno je nametnula do četiri puta veće troškove vezane za zaštitu okoliša. Iako skupo kao i kršenje tih propisa, eskalacija u sporove u vezi okoliša može financijski osakatiti organizaciju i imati izuzetno štetan utjecaj na njen javni imidž. ARCHIBUS Clean Building pruža integrirane i sustavne procese kako bi usklađenost bila sveobuhvatna, koordinirana i isplativa.

Izbjegnite skupa zatvaranja

Dok regulatorni nadzor ponekad može izgledati neosnovan i skup, još skuplji rezultat je cjelokupno ili djelomično zatvaranje objekta zbog pogreške u identifikaciji i umanjenju opasnog materijala. Nastala izgubljena produktivnost, a možda i izgubljeni prihod, uvijek je teško nadoknaditi. Na primjer, ako se primijeti bijela praškasta tvar kako se mrvi sa cijevi u vrlo prohodnom hodniku, cijela zgrada može biti evakuirana do dolaska rezultata ispitivanja, a ako su pozitivni, dok opasnost nije sanirana. ARCHIBUS Clean Building može pomoći izbjeći zatvaranje na temelju brzog pristupa rezultatima prethodnog uzorkovanja koji su možda prethodno dokumentirani.

Smanjite operativne troškove

Uspješno praćenje i upravljanje opasnim materijalima na više zgrada može biti vrlo izazovno u smislu potrošenih i vremena i resursa. ARCHIBUS Clean Building može pomoći smanjiti troškove održavanja tih informacija, kao i troškove za identifikaciju tvari, uzorkovanje i sanacije. Korisnici mogu fleksibilno definirati bilo koji broj opasnih tvari za pregled, uzorkovanje, praćenje i uklanjanje. Clean Building omogućuje menadžerima učinkovito rukovanje opširnim podacima i čuvanje zapisa neophodnim za postizanje preglednog, zatvorenog sustava za praćenje i izvještavanje.

Prednosti

 • Omogućuje sigurno radno okruženjeza stanare zgrade smanjenjem potencijalne izloženosti opasnim materijalima
 • Smanjuje potencijal za skupe sporove i monetarne štete koje proizlaze iz regulatornih kazni i/ili bolesti zaposlenika
 • Izbjegava skupa operativna zatvaranja, gubitak namjene objekta, te novčane kazne koje proizlaze kršenjem propisa o opasnim materijalima
 • Smanjuje operativne troškove za usklađenost s propisima pojednostavljenjem procesa identifikacije, lociranja, uzorkovanja, dokumentiranja i uklanjanja opasnih materijala

Aktivnosti i izvještaji

 • Bodovna ploča procjene opasnosti
 • Grafikon sažetka procjene opasnosti
 • Sažetak stavki procjene opasnosti
 • Procjene opasnosti na razini lokacije
 • Suma procjene opasnosti po lokaciji
 • Suma procjene opasnosti po godini
 • Troškovi procjene opasnosti po projektu
 • Zgrade i prostorije po projektu
 • Zgrade i prostorije s procjenama
 • Tlocrti s procjenama opasnosti
 • Procjene opasnosti po mapi zgrade
 • Sažetak opasnih aktivnosti
 • Područja opasnosti i stavke procjene

Brzo identificirajte područja s opasnim uvjetima pomoću grafičkih pogleda kako bi pojednostavili procese uzorkovanja i dokumentiranja u tijeku uklanjanja.