Environmental & Risk Management

Environmental & Risk Management

Environmental & Risk Management

Environmental & Risk Management

Energy Management

Uz visoke troškove energije, naloga za smanjenje emisije ugljičnog dioksida, i napore održivosti koji dobivaju sve veću vidljivost, učinkovito upravljanje energijom postala je kritična praksa za organizacije s pogledom u budućnost. ARCHIBUS Energy Management osigurava sredstva za lako združivanje, procjenu, i optimiziranje odluka o energijskoj i komunalnoj potrošnji kako bi se smanjila nepotrebna potrošnja i troškovi. Za razliku od proračunske tablice ili samog financijskog softvera, Energy Management pomaže korisnicima uzajamnu vezu i upravljanje opsežnim podacima o troškovima sa informacijama o objektima u stvarnom vremenu i infrastrukturnim portfeljom za praćenje energijskih rashoda prema poslovnom planu ili ciljanim mjerilima.

Više…

Environmental & Risk Management

Environmental & Risk Management

Emergency Preparedness

Svake godine, prirodne i umjetne katastrofe uzrokuju ogromne dislokacije i financijski gubitak organizacije. ARCHIBUS Emergency Preparedness vam omogućuje planiranje potencijalno katastrofalnih situacija te učinkovit odaziv i brz se oporavak u slučaju stvarne katastrofe. Pomaže osigurati brz pristup kritičnim informacijama o objektima, infrastrukturi i zaposlenicima kako bi se osiguralo poštivanje procedura o životnoj sigurnosti , zaštita imovine, te minimalni prekid normalnog poslovanja. ARCHIBUS Emergency Preparedness može poslužiti kao vaš primarni alat za održavanje i pružanje točne informacije onima kojima je najpotrebnija u slučaju katastrofe.

Više…

Environmental & Risk Management

Environmental & Risk Management

Green Building

Menadžeri sve više postaju zaduženi za smanjenje emisije ugljičnog dioksida i upravljanje certifikacijskim bodovima ekološke održivosti za pojedine zgrade ili preko cijelog svog portfelja. ARCHIBUS Green Building pomaže tim menadžerima isporukom svestrane i robusne web-temeljene platforme za pružanje informacijskog okvira za smanjenje emisije stakleničkih plinova, te upravljanje certifikacijom ekološke održivosti i procesa recertificiranja. Aplikacija pomaže voditi korisnike kroz procese definiranja ekoloških kriterija i protokola, prikupljanja podataka portfelja, te provjere rezultata kako bi se mogle donositi informirane i isplative odluke za postizanje ciljeva održivosti.

Više…

Environmental & Risk Management

Environmental & Risk Management

Waste Management

Upravljanje protokom otpada, posebno opasnog otpada, često je puno rizika i mogućih negativnih ishoda, ako se postupa loše. Organizacije se moraju nositi ne samo s često opterećujućom propisanom papirologijom, već i s izbjegavanjem rizika od pogrešaka, propusta i nesreća koje mogu dovesti do ozljeda, kazni i/ili potencijalnih sporova. Web-temeljena aplikacija ARCHIBUS Waste Management osigurava jednostavan i integriran pristup za praćenje, upravljanje i smanjenje i opasnog i neopasnog otpada. Pomaže glatko obraditi informacijski tok, počevši od mjesta nastanka, preko gomilanja, skladištenja, otpreme ili emisije, te konačnog odlaganja. Time pruža branjive informacije za procjenu učinkovitosti smanjenja otpada i programa recikliranja koji, zauzvrat, pomažu smanjiti emisiju ugljičnog dioksida i povećati bodove za LEED(TM) ili druge programe održivosti.

Više…

Environmental & Risk Management

Environmental & Risk Management

Environmental Sustainability Assessment

Sve veći broj organizacija prepoznaje stratešku vrijednost smanjenja njihove emisije stakleničkih plinova radi zaštite okoliša i poboljšanja svoje bilance. Web-orijentirana ARCHIBUS aplikacija Environmental Sustainability Assessment pomaže realizirati koncept održivosti okoliša u smislu praćenja, rangiranje i dokumentiranja pojedinosti o stanju i namjeni fizičke imovine tako da se korektivne mjere mogu poduzeti. Za razliku od proračunskih tablica i drugih ručnih procesa, aplikacija pruža uistinu objektivan i sustavan način identificiranja i postavljanja prioriteta zamjena, nadogradnja i renoviranja objekta, na temelju kriterija održivosti okoliša, uz utjecaj ostalih ARCHIBUS podataka o objektima iz središnjeg repozitorija.

Više…

Environmental & Risk Management

Environmental & Risk Management

Clean Building

Uspješni facility menadžeri trebaju aktivno pratiti potencijalne unutarnje opasnosti za okoliš, od azbesta i radona do boja na bazi olova i plijesni. ARCHIBUS Clean Building pomaže tim menadžerima zaštititi zdravlje stanara građevine, minimizirati organizacijsku odgovornost, te izbjeći skupe novčane kazne ili moguće sporove. Za razliku od proračunskih tablica ili drugih neintegriranih alata, web-temeljena aplikacija ARCHIBUS Clean Building pruža fleksibilan i veoma sustavan proces kako bi se osiguralo da se svi opasni materijali brzo i precizno pronađu, prate i uklone korištenjem pretraživanja povezanim izravno s grafičkim prikazima prostora i inventara opreme. Osim toga, sposobnost Clean Building aplikacije da lako dijeliti i integrira podatke o opasnim materijalima s drugim sustavima i procesima uvelike smanjuje vjerojatnost pogreški / propusta, spriječava nepotrebna gašenja, te smanjuje ukupne troškove usklađivanja s propisima.

Više…

Environmental & Risk Management

Environmental & Risk Management

Environmental Health & Safety

Upravljanje sveobuhvatnim programom zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za zaštitu i pojedinaca od opasnosti i čitave organizacije od odgovornosti može biti porazno. ARCHIBUS Environmental Health & Safety (EH&S) aplikacija omogućuje menadžerima da brzo povežu incidente s lokacijama, opremom i osobljem, te jednostavno povežu zapise o obuci zaposlenika i/ili lječničke preglede za te iste incidente. Kao dio sveobuhvatnog programa upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, ova aplikacija je ključan alat za pomoć u dokumentiranju dokaza o sukladnosti za unutarnje standarde ili vanjske regulatorne zahtjeve. Ova dokumentacija može uvelike smanjiti troškove usklađivanja, kao i novčane kazne za organizaciju.

Više…

Environmental & Risk Management

Environmental & Risk Management

Material Safety Data Sheets

Organizacije imaju odgovornost da sigurno rukuju otrovnim proizvodima, provjere usklađenost s razim propisima, te obavijeste ekipe za hitne intervencije gdje su ti opasni materijali pohranjeni i na što se može naići u hitnim slučajevima. Ipak, održavanje ovih informacija u fasciklima ili ladicama za pohranu spisa može biti skupo za upravljanje, teško za ažuriranje i izazov za pristup – posebno u vrijeme krize. Web-bazirana aplikacija ARCHIBUS Material Safety Data Sheets (MSDS) pruža trenutačna ažuriranja i pristup MSDS informacijama od bilo gdje, pohranjuje popise kemijskih proizvoda koji se koriste na radnim mjestima, te izrađuje katalog njihovih MSDS-ova. Također integrira inventare materijala, podatke o prostoru i popunjenosti, inventare opreme, te organizacijske informacije s tlocrtima, pružajući najpotpunije informacije za izvršenje plana djelovanja za otklanjanje krize.

Više…